رهایی از شر قرض و بدهی

رهایی از شر قرض و بدهی


رهایی از شر قرض و بدهی

رهایی از شر قرض و بدهی

1- مشخص کردن دقیق بدهی

2- اولویت بندی 

3- روش حفظ اعتماد به نفس و عزت نفس

4- هدفگذاری و دیاگرام

5- چرا فروش دارایی ممنوع

6- دوری از بانک ها

7- فروش تخصص

8- معادن طلای خودت را پیدا کن

9- تکنیک افکت بریج

10- زندگی مالی خود را مکانیزه کن

11- حسابداری 

12- قوانین طلا

13 سیستماتیک کردن بدهی

14- جدول بودجه بندی

15- جلوگیری از اتلاف پول

16- تکنیک دفترچه یادداشت

17- محرمانه

18- بدهکار منطقی باش

19- از نانوای محل الماس نخر

20 - الگو داشته باش

خرید آنلاین